Utbildningar & Kurser

Kurs inom brandskyddskontroll

En grundutbildning som är bra att gå är brandskyddskontroll. Då får du lära dig mer om brandskyddsarbete. Denna kurs inom brandskyddskontroll riktar sig till dig som är en brandskyddskontrollant. Du har som ansvar att arbeta för att det ska bli ett bättre brandskydd på ditt arbete. 

Genom en brandskydds​​utbildning, så får du grundläggande kunskaper om varför det börjar brinna, vad man ska göra och hur man ska agera när en brand bryter ut och hur man förhindrar att en brand uppstår. Denna måste du gå innan du tar en kurs för brandskyddskontroll. Med kurs inom brandskyddskontroll, så får du en utbildning som är i samråd med SBA, som står för systematiska brandskyddsarbete.

Kontrollanter för brandskydd kan gå på kurs

För att gå en brandskyddskontroll kurs, så ska du först tagit den grundläggande kursen brandskyddsutbildning. Med brandskyddskontroll kommer du lära dig att bedöma riskerna för brand, samt lär dig hur du på eget vis kan utföra egenkontroller, kontrollronder med mera. Du får lära dig att jobba med en checklista och att arbeta med förebyggande brandskydd. 

​​​​Dessutom, med en kurs inom brandskyddskontroll, får du lära dig att initiera samt följa upp åtgärder, tillbudsrapporteringar och olika sorters rapporter. Med hjälp av en kurs som tar upp allt detta, får du bättre kunskaper för att kunna jobba med brandskyddskontroll på ditt arbete. Denna utbildning är teoretisk och kan utföras på ditt företag eller hos Brandexperten, som är de som håller i denna kurs. Se till att vidareutveckla dina kunskaper redan nu!

Utbildningar & Kurser

Din intensivkurs för jägarexamen

Att jaga är något primitivt som vi människor har ägnat oss åt sedan urminnes tider för att få mat och kunna överleva, detta behöver vi inte längre eftersom att vi bara kan gå ner till affären och köpa allt vi behöver. Men det finns fortfarande ett visst behov av jakt för att hålla reda på marker och bestånd. Jakt är även något som många ägnar sig åt som fritidsintresse och för att få tag i nyttigt och hälsosamt kött som har fått gå på fria marker och haft ett lyckligt liv. Är det så att man går i tankar på att börja jaga så är det perfekt att ta en jägarexamen intensivkurs för att snabbt kunna få den utbildning som krävs för att man ska få hantera vapen och jaga i skogar där du har fått tillstånd av ägaren. 

Jägarexamen i Stockholm

Hunt.se är ett utbildningsföretag som har arbetat i många år med att erbjuda intensivkurser till jägarexamen så att man ska kunna ta såväl jaktlicens som vapenlicens efter enbart ett par veckor. Genom att satsa på en intensivkurs istället för att gå en "vanlig" jaktutbildning sparar ni såväl tid som pengar eftersom att ni komprimerar utbildningstiden och lärarna har lagt upp kursen på ett sätt så att ni kommer att få komplett teoretisk och praktisk kunskap inom allt som rör jakt. 

På deras hemsida lägger de alltid upp sina uppdaterade kurstillfällen inom jägarexamen i Stockholm och ni kan såväl boka in er som se pris direkt.

Övning ger färdighet

Eftersom att det är väldigt viktigt att faktiskt få öva på de praktiska delarna och inte bara läsa om jakt får ni under er intensivkurs för jägarexamen både skjuta tillsammans med era lärare och ni får praktiska lektioner för att på viktig säkerhetskunskap om de vapen som ni kommer att hantera efter er examen.